Viktig: Nye låserutiner i forbindelse med treningene på Rosten skole

ringeklokke

Trondheim kommune har gitt oss pålegg om at ytterdøra er alltid låst under treningen. Når døra er åpen, skal det ALLTID være noen som holder tilsyn *ved* døra. Vi anmoder om at alle hjelper oss med å overholde dette kravet, og ber om at man ALLTID har noen som følger med opp for å låse når man drar fra trening! Vi håper å få på plass en smekklås så snart som mulig.

Trenerne må passe på at døra er låst når sistemann forlater trening (samsnakk med ansvarlig i Tong IR hvis de fortsatt trener).

Viktig at alle forsøker å komme presis til trening, gjerne litt før!

NB! ER DØRA LÅST NÅR DU KOMMER, BRUK RINGEKLOKKE (SE BILDE) FOR JUDO FOR Å VARSLE DEM SOM ER I DOJOEN.