Vi er resertifisert rent idrettslag

Da er vi blitt resertifisert rent idrettslag, og i de to neste årene har vi disse oppgavene vi skal gjennomføre:

Gjennomføre Antidopingpraten

Publisere informasjon på nettside og sosiale medier

Henge opp Rent IL-plakat i dojo

Ta standpunkt til bruk av kosttilskudd

Alle konkurranse-utøvere i klubben skal ta ren-utøver https://renutover.no/