Treningssamling med Sensei Rosalie Evans (6. Dan)

deltagere lørdag

Fornøyde deltagere etter lørdagens teknikktrening med Sensei Evans (i midten).

Helga 24-25. juni hadde vi stortfint besøk i dojoen vår. Sensei Rosalie Evans hadde tatt turen sørover fra Tromsø for å holde treningssamling for kandidater til svart belte og andre med høyere grad. Hun er Norges høyest graderte kvinne med 6. Dan (Sjette grad av svart belte, som gir retten til å bruke et rødt og hvitt belte), en grad det kun seks personer i Norge som innehar. Sensei Evans er 67 år og har trent judo siden 1968. Hun har bl.a. trent under flere kjente Japanske mestre, og er uten tvil en av Norges fremste trenere når det gjelder teknikk og kata.

rosie closeup

Sensei Rosalie Evans (6. Dan) er en av Norges fremste judotrenere når det gjelder teknikk og kata. Hun er også godkjent som internasjonal katadommer for de viktigste kataene innen judo.

IMG_0686

Riktig løft og trekk er nødvendig for at mange kast skal fungere optimalt. Her trenes det på Kata guruma.

Treningshelga samlet 16 deltagere fra Nidaros JK, Trondheim JK og NTNUI judogruppa. Mange av deltagerne var brunbeltere som trener for å gradere seg til svart belte i løpet av 2014/2015. Sensei Evans har sittet i NJF’s tekniske komite i mange år med ansvar for å gradere judoutøvere til svartbeltegradene, og hadde dermed mange gode tips å komme med til de fremtidge svartbeltekandidatene.

bildekollasje

Ura nage er et kast som mange judoutøvere frykter, men som man ikke kommer utenom hvis man vil ha svart belte. Sensei Evans hadde mange gode råd om hvordan dette kastes kan tas slik at både tori og uke kommer helskinnet igjennom graderingen. Bruk av tjukkas er en fin måte å trene inn kastet på.

Lørdag sto kast- og bakketeknikker på programmet. Sensei Evans gikk igjennom en rekke kastteknikker som mange sliter med. I tillegg demonstrerte hun flere holdegrep, kvelinger og armbend, og frigjøringer til disse. Dette er teknikker det vil være nødvendig å kunne vise på gradering til 1. Dan. Hun demonstrerte videre hva som forventes i de såkalte fordypningsteknikkene, som er et viktig element i gradering til høyere grader. Sensei Evans er en svært god trener som med få ord får demonstrert det viktigste med den enkelte teknikk, og mange følte nok at svartbeltet er et hakk nærmere etter denne treningen.

IMG_0671

Full aktivitet under treningssamlingen under ledelse av Sensei Evans.

På søndagen var temaet Nage no kata, som er for mange en utfordring når man skal gradere seg til svart belte fordi man sjeldent har trent på dette før nå. Sensei Evans presenterte imidlertid kataen på en god og forståelig måte, og både de helt ferske og de mer erfarne lærte mye i løpet av tiden vi hadde til rådighet. I Nage no kata tas 15 kastteknikker i en bestemt rekkefølge og mønster.

IMG_0678

Nidaros’ Fredrik og Magnus får gode råd av Sensei Evans i utførelsen av Kata guruma i kataen.

Oppsummert kan vi si at dette var en fantastisk lærerik helg med en utrolig flink og inspirerende trener. Helga ga naturlig nok svartbeltekandidatene er stort steg i retning av målet, men også for deltagerne som er trenere ga samlingen viktige impulser som det er viktig å ta med seg videre i framtidig trening i klubbene. Vi fikk videofilmet det meste av samlingen og dette gjør det mulig å gå tilbake og repitere all informasjonen som vi ikke rakk å fordøye i løpet av de to intense dagene (det var mange slitne og støle kropper søndag ettermiddag). Vi retter en stor takk til Sensei Evans som tok seg tid til å holde denne treningssamlingen for oss!

Tekst: Jan Ove
Foto: Jan Ivar og Jan Ove

deltagere søndag

Fornøyde deltagere under søndagens Nage no katatrening. Bak f.v. Arnstein, Fredrik, Leif, Espen, Torgeir, Edvard og Georg. I midten Ståle, Sensei Evans og Anne. Foran f.v. Jan Ove, Gregor, farhad og Magnus.

tsuri komi goshi

Sensei Evans demonstrerer Tsuri komi goshi foran konsentrerte judoutøvere.