Trenerkurs i Levanger

forkursdeltagere

Deltagere på Forkurs i judo i Levanger. Bak f.v. Alf Rostad (instruktør), Arnstein (TJK), Espen, Fredrik. Foran f.v. Julie (TJK), Solveig, Farhad og Ståle (TJK). Bak kamera Jan Ove .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi stilte med fem deltagere på forrige helgs Forkurs i judo i Levanger. Fra Nidaros stilte Espen, Farhad, Fredrik, Solveig og Jan Ove. Forkurset er en obligatorisk del av Trener I utdanningen i judo, og tar for seg basisteknikker i i judo som korrekt gange, vendinger, fallteknikk og posisjoner. I tillegg går man i gjennom kastene i de to første gruppene i Gokyo’en (altså pensum til gult og oransje) og lærer hvordan disse skal utføres i henhold til Kodokan’s retningslinjer (som også er det som nå kreves til gradering). Selv om vi kjenner godt til disse teknikkene fra tidligere, var det flere viktige forskjeller i utførelse på noen av kastene som som vi må implementere i kommende treninger og graderinger. Kurset omhandlet også de viktigste holdegrepene i judo.

Dette kurset er ikke bare nyttig for utøvere som ønsker trenerutdanning. Det kan også anbefales til utøvere som skal gradere seg til høyere grader da det gir gode tips i forhold til de krav som stilles til utøvelsen av teknikker.

Instruktør på kurset var Alf Rostad fra Levanger Judoklubb. Alf har drevet med judo i mer enn 40 år og har 5. Dan i judo. Takk til Alf for et svært nyttig og lærerikt kurs!

fredrikogfarhad

Farhad og Fredrik viser O goshi «the Kodokan Way».