Styret og tillitsvalgte

(Oppdatert 11.01.23)

Leder  Tone Jensen +47 92456228
Nestleder Tone Johannessen +47 97757976
Styret Astrid Gjetø, Frank Auset, Lill-Marita Espås
 Ungdomsrepresentant Khoa Mihn Bui

Kontakt gjerne styret ved å sende en epost via følgende skjema.

Revisorer:

Regnskapsfører Lill-Marita Espås
Revisor 1 Styret har fullmakt til å utnevne revisor

Valgkomité:

Valgkomite medlem 1 Thomas Hansen
Valgkomite medlem 2  Espen Johannessen

Andre funksjoner:

Administrator Tone Johannessen 97757976

Ansvarlig for politiattester:

Hovedansvarlig  Tone Jensen +47 92456228
Stedfortreder Tone Johannessen +47 97757976