Stevner

Nidaroscup

Vi har hatt tradisjon for å avholde Nidaroscup hvert år, nå er denne ligget brakk i to år og med litt planlegging, så er det nok tenkelig at vi vil avholde det igjen. Mer informasjon kommer.

Klubbmesterskap

Det er planer om å arrangere klubbmesterskap for klubbens egne medlemmer. Mer informasjon kommer.