Stevner

Rostencup

Av ulike årsaker har det vært vanskelig å avvikle Rostencup i 2013 og 2014. Men vi håper nå å kunne arrangere dette igjen i løpet av våren 2015.

Klubbmesterskap

Det er planer om å arrangere klubbmesterskap for klubbens egne medlemmer. Mer informasjon kommer.