Politiattester

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen tredde i kraft 1. januar 2009.

Håndtering av ordningen i Nidaros Judoklubb

(Oppdatert i henhold til ny ordning fra 1. juli 2014)

Vi i Nidaros Judoklubb er opptatt av at alle skal trene under trygge omgivelser. Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for Nidaros Judoklubb som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, skal fremskaffe politiattest.

Oppnevnte representanter for politiattester i Nidaros Judoklubb finner du på siden for Styret og tillitsvalgte.

Oppnevnte representanter har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til.

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Klubben har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

Innhenting av politiattest foregår på følgende måte:

  1. Nidaros Judoklubb fyller ut en bekreftelse på formål med politiattest. Denne undertegnes av oppnevnt ansvarlig i klubben. Den søknaden gjelder for, søker selv om politiattest fra politiet, og vedlegger bekreftelsen fra Nidaros Judoklubb.
  2. Politiet sender attesten som ordinær post til den søknaden gjelder for. Den sendes ikke til klubben.
  3. Den søknaden gjelder for, skal framvise sin politiattest til ansvarlig for ordningen i klubben. Nidaros Judoklubb skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn.

Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemning.

For mer informasjon om ordningen, se idrettsforbundets egne sider: www.idrett.no, eller ta kontakt med oppnevnt representant for politiattester i Nidaros Judoklubb (Se Styret og tillitsvalgte)..

 

Med vennlig hilsen
Styret i Nidaros Judoklubb