Nyheter fra trenergruppa

Trenergruppa har hatt møte 25.02.15 og her følger noen nyheter som gjelder klubbens treninger.

Voksenpartiet:
Fra og med neste uke (uke 10) blir torsdagene viet til kamp/konkurransetrening med Grzegorz. Det er ikke snakk om rene randoritreninger, men det blir fokus på kamprettede teknikker for å øke kompetansen og erfaringen til utøvere som ønsker å bli bedre i kamp og som ønsker å delta i konurranser i fremtiden. Det er ikke noe krav om at man allerede er en dreven kamputøver for å delta. Målet er at treningene skal passe for alle som ønsker å bli bedre i kamp, og vi oppfordrer alle til å å delta på disse treningene! Torsdagstreningene vil også være åpne for utøvere fra andre klubber. På tirsdagene vil Gregor fokusere mer på teknikktrening og trim.

Ungdomsparti:
Vi har et ønske om å forsøke å sette i gang et ungdomsparti en gang i uka for å gi utøvere som er i ferd med å vokse fra barnepartiene, men som er litt for unge for å trene fast på voksenpartiet, et tilbud. Dette for å forebygge frafallet som ofte skjer når barna når ungdomsalderen. Det vil bli Farhad med flere som vi ha ansvar for dette partiet. Utfordringen er å finne et tidspunkt som passer for flest mulig at våre aktuelle utøvere. Farhad og Jan Ove vil i ukene som kommer ta kontakt med klubbens ungdommer for å kartlegge interessen for et ungdomsparti og hvilket tidspunkt som vil passe best. Vi vil legge ut informasjon så snart vi vet om dette prosjektet lar seg realisere.

Teknikk/graderingstrening for voksne:
I 2014 hadde vi en egen trening på mandager, og senere på onsdager, for vokse som ønsket å fokusere på teknikktrening. Treninga var også åpen for utøvere fra de andre klubbene. Det var en del utøver innom disse treningene, men det kom ikke så mange på hver trening. Gruppa ble derfor nedlagt høsten 2014. Vi vurdere imidlertid å sette i gang en slik trening på nytt på onsdager hvis det er stor nok interesse for dette. Utøvere som kan tenke seg å trene i ei slik gruppe på onsdager kan kontakte Jan Ove slik at vi kan få sjekke opp det er stor nok interesse for å sette i gang. Utøvere fra de andre klubbene vil fortsatt være velkomne til å delta på disse treningene.