Medlemskontingent

(Oppdatert i henhold til satser vedtatt på årsmøte 2021)

Treningsavgiften kommer på minidrett i Mars og i Oktober. Dere vil bli varslet på e-post. Ta gjerne kontakt med et av styremedlemmene ved spørsmål eller ved vansker med betaling av avgiften.

 

I tillegg kommer en medlemsavgift til Norges Judoforbund på 250 kr pr år, pr utøver. Denne legges til på første forfall for utøvere som begynner på våren, og på siste forfall for utøvere som hadde første trening på høsten.

 

Utøvere under 13 år 700,- pr halvår
Utøvere fra og med 13 år inkludert lisens 1000,- pr halvår
Knøttejudo 600,- pr halvår

Forsikring

Alle barn med medlemskap i lag/klubb tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) er forsikret. Forsikringen omfatter barn til den dato de fyller 13 år.

For utøvere som er 13 år eller eldre, sørger Nidaros Judoklubb for lisens/forsikring. Denne fornyes hvert år, i løpet av de første dagene av januar. Alle utøvere bør årlig gå inn på Min Idrett og kontrollere at lisens/forsikring er i orden!