Medlemskontingent

(Oppdatert i henhold til satser vedtatt på årsmøte 2023)

Treningsavgiften kommer i Spond i begynnelsen av Februar og i begynnelsen av September.

Dere vil bli varslet på e-post eller sms. Ta gjerne kontakt med et av styremedlemmene ved spørsmål eller ved vansker med betaling av avgiften, det løser vi.

Utøvere under 13 år 700,- pr halvår
Utøvere fra og med 13 år inkludert lisens 1000,- pr halvår
Knøttejudo 600,- pr halvår

I tillegg kommer forbundskontigenten til alle over 6 år : 250,- kr. i året.

Forsikring

Alle barn med medlemskap i lag/klubb tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) er forsikret. Forsikringen omfatter barn til den dato de fyller 13 år.

For utøvere som er 13 år eller eldre, sørger Nidaros Judoklubb for lisens/forsikring. Denne fornyes hvert år, i løpet av de første dagene av januar. Alle utøvere bør årlig gå inn på Min Idrett og kontrollere at lisens/forsikring er i orden!