Medlemskontingent

(Oppdatert i henhold til satser vedtatt på årsmøte 2019)

Medlemskontingent betales etter endt prøveperiode på 2 uker (4 treninger). Kontingenten deles på to semester; høst og vår. Varsler leveres ut på trening eller sendes ut på epost ved starten av hvert semester.

Utøvere under 13 år 700,- pr halvår
Utøvere fra og med 13 år 900,- pr halvår
Knøttejudo 600,- pr halvår (inkludert kontingent i det første halvår man deltar)

I tillegg kommer en medlemsavgift til Norges Judoforbund på 250 kr pr år, pr utøver. Denne legges til på første forfall for utøvere som begynner på våren, og på siste forfall for utøvere som hadde første trening på høsten.

Rabatter

  • En familie betaler maksimalt 2250 kr pr halvår, pluss medlemsavgift til Norges Judoforbund

Forsikring

Alle barn med medlemskap i lag/klubb tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) er forsikret. Forsikringen omfatter barn til den dato de fyller 13 år.

For utøvere som er 13 år eller eldre, sørger Nidaros Judoklubb for lisens/forsikring. Denne fornyes hvert år, i løpet av de første dagene av januar. Alle utøvere bør årlig gå inn på Min Idrett og kontrollere at lisens/forsikring er i orden!