Medlemsavgift Vår 2014

Informasjon til alle medlemmer:

Fakturaer for vårsemesteret 2014 er snart klare til utsending. Vi er midt i en omorganisering av denne prosessen, og som en del av denne vil fakturaer kun bli sendt på mail. Vi har tatt utgangspunkt i de mailadresser som er oppgitt på medlemmenes kontaktskjema. Dersom noen vet at de har skiftet mail siden dette ble utfylt, ber vi om at informasjonen oppdateres.

Dersom noen ønsker papirfaktura i stedet, ber vi om at det tas kontakt med undertastende, eller at det gis informasjon til noen ansvarlige på trening.