Kurs i Kime no kata på Levanger 9. januar

Farhad har angrepet Jan Ove ned kniv, men Jan Ove vrir seg unna angrepet og bokser Farhad mellom øynene.

Farhad har angrepet Jan Ove ned kniv, men Jan Ove vrir seg unna angrepet og bokser Farhad mellom øynene.

Lørdag 9. januar ble det arrangert kurs i Kime no kata på Levanger med NJF katakoordinator Ronald Guttormsen (4. Dan) som instruktør. Teknikkene i Kime no kata er forskjellige fra de som vi kjenner fra daglig judo, men mange av prinsippene i kataen brukes i moderne judo. Kime no kata er en av kampkataene og kalles ofte for en selvforsvarskata. Kataen ble utviklet av Kodokan i 1888 for innføring av effektive selvforsvarteknikker, og regnes i Judo og Ju jutsu som den klassiske selvforsvarkataen. I denne kataen angripes det med slag, spark, kniv og sverd, og man forsvarer seg mot disse angrepene med raske bevegelser og vendinger, samt slag, kast og armbend. I tillegg skal man i denne kataen bruke Kiai (utrop som skal fokusere energi og kraft i angrepet), noe som er meget sjeldent i judo.

Fornøyde deltagere etter helgas katakurs.

Fornøyde deltagere etter helgas katakurs.

Nærmere 25 stor og små judoutøvere fra Levanger, Namsos, Stålkammeratene og Nidaros deltok på samlinga. Instruktør Ronald gikk igjennom kataens 20 teknikker i løpet av dagen, og alle fikk forsøkt disse. Ekstra spesielt for mange var det å få trene med trekniv og tresverd.

Jan Ove angriper Levangertrener Snorre Johansen med sverd.

Jan Ove angriper Levangertrener Snorre Johansen med sverd.

Kime no kata er pensum til 3. Dan (3. grad av svart), men kan trenes av de fleste med litt judobakgrunn. Nå som vi har fått litt kompetanse på denne kataen i klubben kan det hende at vi setter opp ei trening eller to med denne kataen som tema, slik at flere kan få prøvd en mer uvanlig side av judoen. Avslutningsvis en stor takk til Ronald og hans treningskammerater fra Stålkammeratene for en spennende og utrolig lærerik treningssamling!

kimenokata1

Alf Rostad (5. Dan) uskadeliggjør Farhad med et Waki gatame arbend etter knivangrep.

kimenokata4

Instruktør Ronald viser forsvar mot sverdangrep foran en nyskjerrig og lærevillig forsamling.

kimenokata6

Instruktør Ronald viser forsvar mot knivstikk mot magen som avsluttes med et slag på neserota og deretter armbend.

kimenokata7

Farhad angriper Alf Rostad (5. dan) med knivhugg mot hodet, men blir raskt uskadeliggjort.

kimenokata9

Nær 25 judoutøvere hadde en flott og lærerik lørdag på Levanger med flinke instruktører.

kimenokata10

Farhad forsøker og knivhugge Jan Oves hode, men angrepet blokkeres og Farhad uskadeliggjøres deretter med et armbend.