Kontingent vår 2014

Alle som i fjor høst kun betalte halv kontingent, vil få giro/betalingspåminnelse for vårsemesteret i begynnelsen av mars. De som betalte for et helt år, vil få giro/betalingspåminnelse til høsten igjen.

-Jan Ivar