Knøttejudokurs høst 2020

3 September braker det løs.

Velkommen barn fra året de fyller 4 til 6 år.
Vi fokuserer på lek, bevegelighet og sosial kompetanse med Judo som bakgrunn. Alle får låne drakt gjennom hele sesongen og vi bruker Spond som kommunikasjonsmedium. Knøttepartiet varer til og med November, det koster 600,- i sesongen og det blir servert litt frukt og kornmo ved endt trening.

 

Vi følger strenge smittehensyn og ønsker at barn skal følges av maks 1 foresatt. Alle voksne og barn må være friske og symptomfri. Det blir registrert hvem som deltar med navn og telefonnummer.