Junior/voksentrening sommeren 2014

judokastMandag 16/6 kl. 19 blir den siste organiserte mandagstreningen før sommeren.

Junior/voksentreningene under ledelse av Gregor fortsetter som normalt på tirsdager og torsdagene ut juni.

Når det gjelder treningsmuligheter i juli, vil dette bli avtalt fortløpende av interesserte på Facebook. Generelt er det mulig å for klubbens medlemmer over 18 år å drive med egentrening i klubbens lokaler i sommer. Ta kontakt med en av trenerne, dojoansvarlig eller leder i forhold til nøkler og avtale bruk av dojoen.

God sommer!