Judoglede på miniklubbmesterskap lørdag 6. desember

publikum oversikt

Stor innsats på klubbmesterskapet med interesserte foreldre på tilskuertribunen.

Vi arrangerte miniklubbmesterskap for de videregående barnegruppene lørdag 6. desember. Med 13 deltagere, ble det et forholdsvis kort stevne, men de som var i aksjon på matta viste stor innsats og judoglede. Dette var en fin anledning for barna til å prøve ut noen av kampteknikkene de har lært i høst og få litt erfaring.

arwen_julie2

Arwen og Julie i aksjon.

Erfaring var også stikkordet for dommere og sektretariat. Flere ferske dommere fikk forsøkt seg på matta for første gang og gjorde en god innsats. En av hensiktene med dette stevnet var å teste om vi er i stand til å sette opp og bemanne et sekretariat og håndtere Judoshiai, et program som styre kamper, scoringer og kamptavler. Vi har et ønske om å arrangere et barnestevne for regionen til våren og helgas stevne var en fin test for oss.

Helgas stevne ga mersmak når det gjelder og arrangere stevner og vi håper på å arrangere nytt klubbmesterskap og Rostencup for barn i 2015.

shogun_emma

Shogun holder Emma i et Kesa gatame holdegrep.

arwen_eskild

Arwen forsøker å kaste Eskild.

sindre_eskild-dommerråd

Dommer Espen gir råd til Sindre og Eskild underveis.

sindre_eva

Sindre forsøker et kast på Eva.

tilskuere

Interesserte tilskuere heier på mens Arwen og Eva forsøker å kaste hverandre.

morten kaster

Morten kaster Ippon kast på sin motsander.