Innmelding

Ikon-pdfInnmeldingsskjema

På innmeldingsskjema oppgir du alle de opplysninger vi er avhengige av for å registrere forsikring og for å kunne registrere deg som medlem av Nidaros Judoklubb. I tillegg hjelper det oss til lettere å ta kontakt med medlem eller foresatte om det skulle være behov for dette.

Ikon-pdfInformasjonsskriv

Generell informasjon til nybegynnere. Informasjon om kontingent mm.

Utøvererklæring

Utøver-erklæring

I forbindelse med prøveperioden må nybegynner eller foresatte underskrive en «utøvererklæring». Hensikten med denne erklæringen er å klargjøre ansvar i prøveperioden hvor medlemmet ennå ikke er dekket av klubbens forsikringer. Så fort prøveperioden er over, innmeldingsskjema er levert og medlemsavgift betalt, vil medlemmet være dekket av klubbens utøverforsikring. På grunn av formuleringer i skjemaet, vil vi her få presisere at judo ikke omfatter teknikker bestående av slag og spark.