Ingen trening for barnepartiene torsdag 29/5 p.g.a. Kristi himmelfartsdag

Nidaros Judoklubb følger skoleruta og dette betyr at det ikke er trening på torsdag 29/5 for barnepartiene p.g.a. skolefri på Kristi himmelfartsdag. Deltagere på voksenpartiet får informasjon om eventuell trening på torsdagen på Facebook og på tirsdagens trening.