Godt nyttår fra styret

Gratulasjon for 30-års jubileum-Medium

Nok et godt judoår er gått, og den positive utviklingen av klubben har fortsatt, både sportslig og økonomisk. Antall unge judoutøvere er økende, noe som er den beste tilbakemeldingen en klubb kan få. 2015 ble også det året klubben igjen arrangerte Rostencup, etter en lengre pause. Takk til alle som var med å hjalp oss med å få til dette arrangementet. Forberedelsene til Rostencup 2016 er allerede godt i gang, og vi tror det ligger godt til rette for nok et godt stevne.

Som vanlig er det noen som legger ned flere timer i klubben enn andre – og da tenker vi spesielt på våre trenere. Opptil tre dager i uken, stiller dere opp og sørger for at både unge og voksne har et godt judotilbud å gå til. Det lett å glemme at hver trening er planlagt, og at det er noen som organiserer det hele og sørger for at det til en hver tid er trenere på plass. På vegne av styre, foreldre, og alle medlemmene: Tusen takk til hele trenergruppa, og kanskje spesielt til Jan Ove Rein, som har hatt ansvaret som hovedtrener og trenerkoordinator. Dere skal vite at det er mange store og små som setter stor pris på den jobben dere gjør!

2015 har vært preget av stor aktivitet, med flere stevner, graderinger og kurs. Alt sammen godt dokumentert av vår eminente artikkelforfatter Jan Ove, som på våre hjemmesider sørger for å dokumentere og vise fram hva vi får til  – og hvor gøy det er med judo :-). Vi skal ikke gjenta alle aktiviteter som har foregått, men henviser alle til å ta en titt på mange fine artikler og bilder fra året som har gått (og enda mer på facebook-gruppa vår)!

Selv om hovedaktiviteten i en klubb er det sportslige, er det også en del andre ting som må ivaretas for at vi fortsatt skal ha et godt tilbud. I tillegg til rapporteringsplikt til NJF og NIF og ansvaret for egen økonomi, skal vi også sørge for forsikring av våre judoutøvere, arrangere stevner og kurs, og vedlikeholde og drifte vår egen judohall – for å nevne noe. Takk til dere som har stilt opp i styret, og som sørger for «alt det som ingen av oss ser noe til daglig», men som er helt nødvendig for å holde en klubb i live.

Takk også til de foreldre som har vært med å hjulpet oss på stevner og dugnader. Men samtidig vil vi også komme med en oppfordring – det er fortsatt behov for hjelp fra flere foreldre, spesielt i forbindelse med rigging og opprydding på stevner som f.eks. Rostencup.

Nidaros Judoklubb hadde 30-års jubileum i 2015, og i den forbindelse fikk vi også en hyggelig oppmerksomhet fra Norges judoforbund (bilde til høyre). Vi har ikke rukket å feire oss selv enda, men det er ikke umulig at vi kan få til en markering i løpet av 2016.

 

På vegne av styret i Nidaros Judoklubb: Takk for et begivenhetsrikt år i 2015. Måtte alle få et riktig godt nytt judoår i 2016!