Kategori: Styrenytt

Siste nytt fra styret

Årsmøte 2015

Årsmøte i Nidaros Judoklubb avholdes på Rosten skole 4. mars kl. 1900. Saker til årsmøtet må være styret i hende senest innen 11. februar. Benytt følgende skjema. Med vennlig hilsen Styret i Nidaros Judoklubb

Foreldremøte tirsdag 29. april

Tirsdag 29. april avholdes et kort foreldremøte i kantina på Rosten skole. Vi tenker å avholde foreldremøtet i to omganger: 18-19: For foreldre av barn på begynnerpartiet 19-20: For foreldre av barn på vidrekomne Omtrentlig agenda for møtet Kort presentasjon av klubben, klubbens…

Medlemsavgift Vår 2014

Informasjon til alle medlemmer: Fakturaer for vårsemesteret 2014 er snart klare til utsending. Vi er midt i en omorganisering av denne prosessen, og som en del av denne vil fakturaer kun bli sendt på mail. Vi har tatt utgangspunkt i…

Minidugnad lørdag 22. mars

Det ble avholdt en liten minidugnad lørdag 22.04.14 i dojoen. Til tross for kort varsel dukket det opp seks handymen som jobbet noen timer med ulike oppgaver i dojoen. Vi kan nevne legging av polstring på nederste trinn på tribunen,…

Årsmøte i Nidaros Judoklubb

Årsmøte i Nidaros Judoklubb avholdes som tidligere annonsert førstkommende onsdag 26. februar kl. 1900 i kantina på Rosten skole. (Gå ned samme trapp som til treningslokalet, men ta i stedet døren til høyre). Saksliste Godkjenning av innkalling Valg av referent…

Forsikring

For å kunne registere forsikring på våre utøvere i idrettsforbundets nye systemer, er vi avhengig av å vite fullt navn, adresse og fødselsdato på alle våre medlemmer. Vi har jobbet med å komplettere våre medlemsregister i hele høst, men mangler…

Kontingent vår 2014

Alle som i fjor høst kun betalte halv kontingent, vil få giro/betalingspåminnelse for vårsemesteret i begynnelsen av mars. De som betalte for et helt år, vil få giro/betalingspåminnelse til høsten igjen. -Jan Ivar

Innkalling til årsmøte i Nidaros Judoklubb

Til medlemmene i Nidaros Judoklubb. Årsmøte i Nidaros Judoklubb avholdes onsdag 26. februar kl. 1900 i kantina på Rosten skole (Benytt samme inngang som ved trening, gå ned trappa til judohallen, og inn dør til høyre). Saker som ønskes tatt opp…