Forfatter: Vidar Nerland

Medlemsavgift Vår 2014

Informasjon til alle medlemmer: Fakturaer for vårsemesteret 2014 er snart klare til utsending. Vi er midt i en omorganisering av denne prosessen, og som en del av denne vil fakturaer kun bli sendt på mail. Vi har tatt utgangspunkt i…