Forfatter: Jan Ivar Vik

Årsmøte i Nidaros Judoklubb 16. mars

Årsmøte i Nidaros Judoklubb avholdes onsdag 16. mars. Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Forslag sendes styret her. Fullstendig saksliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til årsmøtet gjøres tilgjengelig…

Godt nyttår fra styret

Nok et godt judoår er gått, og den positive utviklingen av klubben har fortsatt, både sportslig og økonomisk. Antall unge judoutøvere er økende, noe som er den beste tilbakemeldingen en klubb kan få. 2015 ble også det året klubben igjen arrangerte…

Medlemsavgift for 2015

Informasjon angående innbetaling av medlemsavgift skal nå være levert ut til alle medlemmer. Dersom du ikke har fått noen informasjon om dette, så gi beskjed på trening eller send en beskjed til oss her. Medlemmer som nylig har begynt vil få informasjon…

Årsmøte 2015

Årsmøte i Nidaros Judoklubb avholdes på Rosten skole 4. mars kl. 1900. Saker til årsmøtet må være styret i hende senest innen 11. februar. Benytt følgende skjema. Med vennlig hilsen Styret i Nidaros Judoklubb

Flott innsats på Innherredstreffet

Tidlig lørdag morgen reiste 13 spente judoutøvere fra Nidaros på Innherredstreffet. Så mange som 93 utøvere fra 7 klubber var i aksjon på Levanger på lørdagen. Utrolig artig å se at judomiljøet i Trøndelag blomstrer. Mange var nok litt nervøse før…

Foreldremøte tirsdag 29. april

Tirsdag 29. april avholdes et kort foreldremøte i kantina på Rosten skole. Vi tenker å avholde foreldremøtet i to omganger: 18-19: For foreldre av barn på begynnerpartiet 19-20: For foreldre av barn på vidrekomne Omtrentlig agenda for møtet Kort presentasjon av klubben, klubbens…

Årsmøte i Nidaros Judoklubb

Årsmøte i Nidaros Judoklubb avholdes som tidligere annonsert førstkommende onsdag 26. februar kl. 1900 i kantina på Rosten skole. (Gå ned samme trapp som til treningslokalet, men ta i stedet døren til høyre). Saksliste Godkjenning av innkalling Valg av referent…

Forsikring

For å kunne registere forsikring på våre utøvere i idrettsforbundets nye systemer, er vi avhengig av å vite fullt navn, adresse og fødselsdato på alle våre medlemmer. Vi har jobbet med å komplettere våre medlemsregister i hele høst, men mangler…

Kontingent vår 2014

Alle som i fjor høst kun betalte halv kontingent, vil få giro/betalingspåminnelse for vårsemesteret i begynnelsen av mars. De som betalte for et helt år, vil få giro/betalingspåminnelse til høsten igjen. -Jan Ivar