Årsmøte i Nidaros Judoklubb

Årsmøte i Nidaros Judoklubb avholdes som tidligere annonsert førstkommende onsdag 26. februar kl. 1900 i kantina på Rosten skole. (Gå ned samme trapp som til treningslokalet, men ta i stedet døren til høyre).

Saksliste

  1. Godkjenning av innkalling
  2. Valg av referent og ordstyrer
  3. Valg av to medlemmer for signering av protokoll
  4. Styrets årsberetning og revisorberetning
  5. Disponering av resultatet
  6. Endring av vedtektenes § 24 Kontingent
  7. Kontingent 2014
  8. Endring av vedtektenes § 11 Årsmøtet
  9. Budsjett for 2014
  10. Valg