Årsmøte i Nidaros Judoklubb 16. mars

ÅAhammerrsmøte i Nidaros Judoklubb avholdes onsdag 16. mars. Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Forslag sendes styret her.

Fullstendig saksliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til årsmøtet gjøres tilgjengelig en uke før årsmøtet.

Årsmøtet planlegges avholdt i kantina ved Rosten skole.