Årsmøte 2015

Årsmøte i Nidaros Judoklubb avholdes på Rosten skole 4. mars kl. 1900.

Saker til årsmøtet må være styret i hende senest innen 11. februar. Benytt følgende skjema.

Med vennlig hilsen
Styret i Nidaros Judoklubb