Medlemskontingent

(Oppdatert i henhold til satser vedtatt på årsmøte 2016)

Medlemskontingent betales etter endt prøveperiode på 2 uker (4 treninger). Kontingenten deles på to semester; høst og vår. Varsler leveres ut på trening eller sendes ut på epost ved starten av hvert semester.

Utøvere under 13 år 750,- pr halvår
Utøvere fra og med 13 år til og med 15 år 900,- pr halvår
Utøvere 16 år eller eldre 1050,- pr halvår

I tillegg kommer en medlemsavgift til Norges Judoforbund på 250 kr pr år, pr utøver. Denne legges til på første forfall for utøvere som begynner på våren, og på siste forfall for utøvere som hadde første trening på høsten.

Rabatter

  • En familie betaler maksimalt 2250 kr pr halvår, pluss medlemsavgift til Norges Judoforbund
  • Søskenmoderasjon gis fra og med søsken nummer 2, og er på 150 kr pr halvår

Forsikring

Alle barn med medlemskap i lag/klubb tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) er forsikret. Forsikringen omfatter barn til den dato de fyller 13 år.

For utøvere som er 13 år eller eldre, sørger Nidaros Judoklubb for lisens/forsikring. Denne fornyes hvert år, i løpet av de første dagene av januar. Alle utøvere bør årlig gå inn på Min Idrett og kontrollere at lisens/forsikring er i orden!